Kontakty

Fakturačné údaje

SAFE WORKS s.r.o.

Ortútska cesta 185/190
974 05, Malachov
Slovenská republika

IČO: 51432188
DIČ: 2120714123
IČ DPH: SK2120714123

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica Oddiel: sro, Vložka číslo 33775/S.

Kontaktné údaje

Andrej Lavrík

Mobil 24 h nonstop:
0907 068 897
SAFE WORKS s.r.o., Ortútska cesta 185/190, 974 05, Malachov.
logo Facebook

Search