Postupné spilovanie rizikového stromu - jaseň 2018

Postupné spiľovanie rizikového stromu - Jaseň

Spilovali sme rizikový Jaseň s obvodom kmeňa 249cm meraným vo výške 130cm nad zemou, celková výška stromu bola 14m. Kmeň stromu bol zhnitý až do výšky 2,5m od zeme a taktiež hniloba bola rozšírená aj na vyššie umiestnené konáre. Pri pílení kmeňu bol kmeň uchytený o pomocné lano keďže pri takto prehnitom kmeni nebo možné spraviť 100% bezpečný smerový zárez. Drevná hmota bola následne napílená na menšie časti a roztriedená.

SAFE WORKS s.r.o., Ortútska cesta 185/190, 974 05, Malachov.
logo Facebook

Search