Postupné spiľovanie rizikového stromu - Orech

Spilovali sme rizikový Orech s celkovou výškou stromu 16m. Kmeň stromu bol naštiepnutý a vplyvom poveternostných podmienok ohrozoval majetok a zdravie osôb. Po odpílení kmeňu sa hlavný kmeň po páde na zem sám rozštiepil na dve polovice čo je vidieť aj na fotografiách. Spílenie stromu v tomto prípade bolo nevyhnutné. Drevná hmota bola následne narezaná na menšie časti a roztriedená.

Copyright © 2019 SAFE WORKS s.r.o. - Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov.
SAFE WORKS s.r.o., Výškové práce / práce vo výškach Banská Bystrica, pílenie stromov, montáž reklamy, montáž hrotov.
logo Facebook