Montáž, údržba, oprava a revízie bleskozvodov

Ochrana majetku
pred bleskom je
dôležitá

Bleskovody (hromozvody) chránia objekty a osoby pred bleskami s vysokým elektrickým nábojom, ktorý vie spôsobiť veľké škody nielen na majetku, ale aj na zdraví či živote osôb a zvierat. Ak však blesk udrie do objektu, ktorý je chránený bleskovodom, je jeho zvod bezpečne sprostredkovaný do zeme.  Na správne fungovanie bleskozvodu je potrebné dodržiavať presné pracovné postupy a normy, aby neodborne montovaný bleskozvod nespôsobil viac škody ako osohu.

Vieme pre Vás zabezpečiť kompletné služby pri nových bleskozvodoch od návrhu, vypracovania projektu, dodávky materiálu až po samotnú realizáciu a vyhotovenie revíznej správy.  Ale taktiež Vám vieme pomôcť so samotnou montážou, demontážou, údržbou, opravami či novými alebo periodickými revíziami ako pasívnych (klasických), tak aj aktívnych bleskozvodov. Pomocou horolezeckej/lanovej techniky sa vieme dostať aj na strechy a steny rôznych výškových objektov, bytových domov, rodinných domov, kostolných veží. Jednoducho všade tam, kde je nutné využiť výškové práce a prístup za pomoci lanovej techniky. Vďaka prístupu pomocou lana vieme ušetriť náklady za postavenie lešenia či prenájom vysokozdvižnej plošiny.

úchyt na hrebeni strechy, pripravený na osadnie bleskozvodovej gulatiny

Naša práca v teréne

Montáž bleskozvodov na rodinnom aj panelovom dome

S čím vám môžeme pomôcť?

Napíšte nám správu. Budeme vás kontaktovať najneskôr do 24 h,
alebo nás kontaktujte na tel. čísle 0907 068 897.

Meno a priezvisko (povinný údaj):
Tento údaj je povinný.

Tel. kontakt na vás (povinný údaj):
Tento údaj je povinný.

Uveďte, prosím, Váš e-mail (povinný údaj):
Tento údaj je povinný.

Máte termín dokedy to musí byť hotové?
Invalid Input

S čím vám môžeme pomôcť? (povinný údaj)
Potrebujeme vedieť s čím Vám môžeme pomôcť.

V akej lokalite? (povinný údaj)
Tento údaj je povinný.

Ak máte foto objektu, pošlite nám ho, prosím.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Odborná spôsobilosť

Sme držiteľmi certifikátov a osvedčení, používame špičkové technológie a pravidelne sa vzdelávame. Pri výškových prácach minimalizujeme riziko tak, aby vaša investícia bola čo najefektívnejšia.

Preukaz odbornej spôsobilosti pre vykonávanie prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou špeciálnou horolezeckou a speleologickou technikou.
§24 revízny technik elektrických zariadení.
Preukaz obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly a krovinorezov.
Osvedčenie pre obsluhu pracovných plošín.
Copyright © 2019 SAFE WORKS s.r.o. - Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov.
SAFE WORKS s.r.o., Výškové práce / práce vo výškach Banská Bystrica, pílenie stromov, montáž reklamy, montáž hrotov.
logo Facebook