Spiľovanie a orezávanie stromov

Vždy nájdeme
vhodné riešenie

Ak potrebujete pomôcť so stromom či inou drevinou, ste na správnom mieste. Spiľujeme a opiľujeme stromy a ostatné dreviny podľa Vašich požiadaviek a s prihliadnutím na predpisy platné v Slovenskej republike. Pri výkone činností volíme podľa vhodnosti buď výškové práce za pomoci horolezeckej a stromolezeckej techniky  alebo klasickú lesnícku techniku zo zeme. Vieme si poradiť so stromami na voľných priestranstvách, v nedostupnom teréne, v rizikových podmienkach apod. Pri prácach vždy kladieme dôraz na bezpečnosť a spokojnosť klienta.

spilovanie a opilovanie stromov, vetiev, konárov pomocou špičkovej techniky STIHL

Každý strom je špecifický svojou veľkosťou, tvarom, okolitým terénom a v neposlednom rade okolitou situáciou. Spiľovanie stromov môžeme deliť na tieto hlavné skupiny:

 - Stromy na voľných priestranstvách kde je možné strom spíliť klasickým lesníckym spôsobom zo zeme. V tomto prípade je v okolí stromu dostatok miesta a  je možné strom spíliť na zem vcelku a následne potom spracovávať drevnú hmotu.

 - Stromy v rizikových podmienkach – tzv. rizikové stromy sú také, ktoré by mohli ohroziť zdravie osôb či poškodenie majetku pri nekoordinovanom páde. Často sa jedná o stromy, ktoré sú suché, podmyté, s dutinami v kmeni, napadnuté škodcami, sú v blízkosti inžinierskych sietí – najčastejšie elektrické vedenie či plynovod, sú v blízkosti budov, kde môžu narúšať statiku, fasády, strechy alebo v blízkosti iných cenných predmetov. Tieto stromy je nutné spilovať postupne so zvýšenou bezpečnosťou. Pri obhliadke si určujeme presný postup prác a zvolíme si vhodnú techniku a teda, či budú práce prebiehať priamo z kmeňu stromu za pomoci stromolezeckej techniky, stromolezeckých stupačiek, vysokozdvižnej plošiny, rebríka,...

 - Stromy v nedostupnom teréne môžu byť aj rizikové stromy či úplne zdravé stromy, ale s tou výnimkou, že priestor pod stromom je neprístupný technikou, ťažko prístupný osobám alebo sa v okolí nachádzajú iné trvalé prekážky. Pre lepšiu predstavivosť ako príklad môžu byť skalné bralá, prudké svahy, cintoríny, detské ihriská, terasy,.. V týchto prípadoch pracujeme priamo zo stromu a stromy pílime po častiach, ktoré sú viazané na lano a pomocou kladiek a lán spúšťame vetvy bezpečne dole na bezpečné vopred určené miesto.

 

V rámci ponuky prác s drevinami Vám ponúkame:

  • spiľovanie, orezávanie a pílenie stromov (aj rizikových stromov alebo stromov v nedostupnom teréne)
  • orezávanie a strihanie ovocných stromov
  • pilčícke práce pri kalamitách - v prípade potreby možné volať nonstop!!!
  • napílenie drevnej hmoty na dohodnutú dĺžku
  • uloženie drevnej hmoty
  • prevoz alebo likvidácia drevnej hmoty
  • vyberanie koreňového systému
  • kompletné vyčistenie okolia prác
  • štiepkovanie / drvenie konárov
  • frézovanie pňov

- Štiepkovanie / drvenie konárov - Ponúkame Vám štiepkovanie vetiev, odpadu zo záhrad, náletových drevín a inej drevnej hmoty pomocou profesionálnych štiepkovačov. Štiepkovač má svoj vlastný motorový pohon, štiepkovanie je teda možné aj na odlahlých a ťažšie prístupných miestach. Nadrvenú hmotu je možné štiepkovať na kopu alebo v prípade potreby aj odviesť z miesta prác.

Všetky potrebné informácie ohľadom platnej legislatívy, z ktorej vyplýva nutnosť podania žiadosti o výrub, nájdete v tomto dokumente. 

Taktiež vám pomôže vzor žiadosti na výrub dreviny.

Naša práca v teréne - fotogaléria

Fotogalérie z niektorých našich prác

Orezávanie vetiev zasahujúcich do fasády
Orezávanie vetiev zasahujúcich do fasády budovy ktoré ju poškodzovali
Postupné spilovanie rizikového stromu Jaseň 2018
Postupné spilovanie rizikového stromu Jaseň 2018
Postupné spilovanie rizikového stromu Orech
Postupné spilovanie rizikového stromu Orech
Spilovanie rizikových bukov s hnilobou na kmeni
Spilovanie rizikových bukov s hnilobou na kmeni

Naša práca v teréne

Malá ukážka našich prác, jedná sa o rôzne druhy spiľovania ale aj orezávania drevín

S čím vám môžeme pomôcť?

Napíšte nám správu. Budeme vás kontaktovať najneskôr do 24 h,
alebo nás kontaktujte na tel. čísle 0907 068 897.

Meno a priezvisko (povinný údaj):
Tento údaj je povinný.

Tel. kontakt na vás (povinný údaj):
Tento údaj je povinný.

Uveďte, prosím, Váš e-mail (povinný údaj):
Tento údaj je povinný.

Máte termín dokedy to musí byť hotové?
Invalid Input

S čím vám môžeme pomôcť? (povinný údaj)
Potrebujeme vedieť s čím Vám môžeme pomôcť.

V akej lokalite? (povinný údaj)
Tento údaj je povinný.

Ak máte foto objektu, pošlite nám ho, prosím.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Odborná spôsobilosť

Sme držiteľmi certifikátov a osvedčení, používame špičkové technológie a pravidelne sa vzdelávame. Pri výškových prácach minimalizujeme riziko tak, aby vaša investícia bola čo najefektívnejšia.

Preukaz odbornej spôsobilosti pre vykonávanie prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou špeciálnou horolezeckou a speleologickou technikou.
§24 revízny technik elektrických zariadení.
Preukaz obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly a krovinorezov.
Osvedčenie pre obsluhu pracovných plošín.
Copyright © 2019 SAFE WORKS s.r.o. - Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov.
SAFE WORKS s.r.o., Výškové práce / práce vo výškach Banská Bystrica, pílenie stromov, montáž reklamy, montáž hrotov.
logo Facebook